Mini golf, rzut piłeczką do celu, koło fortuny, ślizgawka plażowa